MUDr. Tomáš Petrák

Gynekologicko-porodnická ambulance

Technické detaily

Tato webová prezentace byla vytvořena podle standardů vydaných organizací W3C. Dokumenty jsou platné XHTML 1.1, styly jsou určeny pomocí CSS2, většinu kódu generuje skriptovací jazyk PHP4, data jsou ukládána ve formátu XML.

Veškerá funkčnost tedy závisí na tom, jak dobře který prohlížeč standardy implementuje. Na některé hodně známé chyby byl při tvorbě prezentace brán zřetel - to se týka především kaskádových stylů - avšak nejlepší funkčnosti dosáhnete používáním prohlížečů standardy dodržujících.

© Jakub Vysoký, 2004
jakub@borka.cz http://jakub.borka.cz