MUDr. Tomáš Petrák

Gynekologicko-porodnická ambulance

Odborný profil

Promoce na Fakultě všeobecného lékařství v Praze r. 1971, atestace z oboru gynekologie a porodnictví r. 1975, atestace II. stupně v r. 1983.

kopie osvědčení k výkonu lékařské praxe kopie diplomu celoživotního vzdělávání lékařů

V letech 1971 až 1976 jsem pracoval u primáře Pavlína na gyn-por. oddělení nemocnice v Jablonci n. N., v letech 1976 až 1979 na gyn-por. oddělení nemocnice v Roudnici u primáře Michaličky, 1979 až 1982 u primáře Černého v Litoměřicích a vedl poradnu pro neplodná manželství. Od r. 1982 jsem byl opět na gyn-por. oddělení nemocnice v Roudnici a to ve funkci zástupce primáře. Praxi v Riegerově ulici jsem otevřel l. září 1994.

Nabídka služeb

foto z čekárny #1 foto z čekárny #2 ilustrační foto z ultrazvukové prohlídky

V ordinaci provádíme: standardní gynekologickou péči a péči o těhotné - porady pro dívky v době dospívání a jejich matky, zavádění moderní hormonální antikoncepce (tabletky, náplasti, kroužky, injekce i implantáty) i nitroděložní, porady pro přirozené metody plánování rodičovství, preventivní prohlídky s přihlédnutím k problematice všech věkových skupin, péči o ženy v období přechodu, zavádění hormonální substituční léčby, péči o neonkologické nemoci prsů. Zvlášť intensivně se zabývám ultrazvukovou diagnostikou na kvalitním přístroji v ordinaci a dále péčí o neplodné dvojice. Vhodné připravuji pro léčbu v centrech asistované reprodukce (CAR).

Pouze omezenému počtu zájemkyň mohu nabídnout za jednorázový roční poplatek komplex služeb "Osobní péče", ve kterém nabízím nárok na služby mimo ordinační dobu a přístup k mobilnímu telefonu event. další.

V nálezech přesahujících možnosti okolních nemocnic spolupracuji s klinikami v Praze, Ústí n.L. či Brně dle konkrétního nálezu a výběru pacientky.